Project Mulat

Project MulatAng Project Mulat ay isang proyektong inilunsad sa pribadong paaralang HEDCen (Holistic Education and Development Center) na naglalayong mabigyan ng sapat na impormasyon ang mga mag-aaral sa kung ano ang mga kaganapan sa loob ng bansa. Pulitikal, Musika, Kalikasan, at lahat ng aspeto ng ekonomiya ay tatalakayin at palalawakin.

Bisitahin ang kanilang Facebook sa http://facebook.com/projectmulat